3 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z Windowsa

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

3 days ago

Obwieszczenie – kursy z angielskiego

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://szkoleniebiznesowe.edu.pl/2016/ read more...

4 days ago

Anons informacyjny – kursy handlowe

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuread more...

4 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z kodeksu cywilnego

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://szkolenie-integracyjne.org.pl/2017/0 read more...

4 days ago

Zaproszenie – szkolenia z chemii

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

4 days ago

Decyzja – szkolenia z negocjacji

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

5 days ago

Anons informacyjny – treningi z szybkiego pisania

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...